Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji lub badań społecznych na potrzeby realizacji grantu naukowego "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę – badania pilotażowe"

Autor: Irmina Stodulska
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2019, godz. 14:06 - Agnieszka Hencner-Chmiel