Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji grantu naukowego „Orientacja temporalna u przedstawicieli różnych generacji”.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019, godz. 14:28 - Irmina Stodulska