1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
  2. dr Zbigniew Kędzierski
  3. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
  4. prof. dr hab. Ryszard Szyszka
  5. dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL
  6. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
  7. dr Radosław Mencfel
  8. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  9. mgr Elżbieta Wal
  10. mgr Damian Liszka
  11. mgr Anna Hałas

 

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Damian Liszka.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, godz. 14:52 - Małgorzata Panas