Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą z podziałem na części na potrzeby realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019, godz. 23:42 - Agnieszka Hencner-Chmiel