Studia i studenci (stan na 5 października 2017 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 12 081 osób, w tym:

 

10 438 studentów:
  9 786 na studiach stacjonarnych
    652 na studiach niestacjonarnych

 

1 643 doktorantów:
1 377 na studiach stacjonarnych
   266 na studiach niestacjonarnych

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 47

Liczba kierunków studiów doktoranckich: 12

Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 12
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 10

Pracownicy (stan na 5 października 2017 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1050


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 933

w tym:

- pracownicy administracji: 384

- pracownicy bibliotek i wydawnictwa: 135

- pracownicy obsługi teleinformatycznej: 39

- pracownicy naukowo-techniczni i techniczni: 36

- pracownicy obsługi: 339


Razem: 1983

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 19:37 - Przemysław Filipowicz