Uniwersytet

 

Model regulaminu organizacyjnego instytutu (ODT)

Uchwała Senatu KUL z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego katedr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (736/II/22)

Regulamin organizacyjny katedr (tekst jednolity)

Regulamin Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych

Regulamin nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, ze zm.

Regulamin nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu, ze zm.

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Pracownicy

 

              Załącznik nr 1 do Regulaminu - oświadczenie pracownika

              Załącznik nr 2 do Regulaminu - zgłoszenie utworu

              Załącznik nr 3 do Regulaminu - zgłoszenie projektu wynalazczego

              Załącznik nr 4 do Regulaminu - oświadczenie twórcy

              Regulamin przyznawania nagród

              Wzory wniosków:

              Nauczyciele akademiccy - nagroda indywidualna (doc)

              Nauczyciele akademiccy - nagroda zespołowa (doc)

              Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim - nagroda indywidualna (doc)

              Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim - nagroda zespołowa (doc)

Załącznik nr 1 - kryteria oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

Załącznik nr 2 - kryteria oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w SPNJO, SWFiS i Szkole Języka i Kultury Polskiej

 

Studia i studenci

 

              Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla Studentów

 

Kandydaci na studia

 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017, godz. 18:04 - Damian Liszka