Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów BHP.

Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów BHP.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług cateringowych w dniu 1 czerwca 2017 roku w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 85/2-2015/FAMI

Świadczenie usług cateringowych w dniu 1 czerwca 2017 roku w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 85/2-2015/FAMI

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla KUL z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu dróg i chodników mieszczących się na posesji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu dróg i chodników mieszczących się na posesji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy  ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Remont instalacji elektrycznej w Domu Akademickim Męskim przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Remont instalacji elektrycznej w Domu Akademickim Męskim przy ul. Konstantynów 1B  w Lublinie.

Czytaj dalej...

Usługa dostępu do internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa dostępu do internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa druku, oprawy i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 09:04