Wykonanie robót budowlanych polegające na dostosowaniu budynków Konwiktu Księży Studentów KUL

Wykonanie robót budowlanych polegające na dostosowaniu budynków Konwiktu Księży Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Czytaj dalej...

Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja”.

Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 85/2-2015/FAMI z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części.

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa komory rękawicowej oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN.

Dostawa komory rękawicowej oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN.

Czytaj dalej...

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu do istniejącej instalacji w budynku ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu do istniejącej instalacji w budynku ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Czytaj dalej...

Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów BHP.

Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów BHP.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla KUL z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu dróg i chodników mieszczących się na posesji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu dróg i chodników mieszczących się na posesji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy  ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2017, godz. 12:08