Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Rogóźnie, Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli z podziałem na części.

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Rogóźnie, Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych KUL w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2018.

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej
i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2018.

Czytaj dalej...

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa bezterminowych licencji oraz narzędzi wraz ze szkoleniem do badania potencjału zawodowego studentów i losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Cool Careers”

Dostawa bezterminowych licencji oraz narzędzi wraz ze szkoleniem do badania potencjału zawodowego studentów i losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Cool Careers”.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów pokryć dachowych budynków KUL w Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pokryć dachowych budynków KUL w Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z  podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa serwisowania chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Usługa serwisowania chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Czytaj dalej...

Dostawa nowego i odnawianego fabrycznie sprzętu serwerowego, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych i bezprzestojowych źródeł energii – UPS-ów dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa nowego i odnawianego fabrycznie sprzętu serwerowego, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych i bezprzestojowych źródeł energii – UPS-ów dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017, godz. 11:09