Dostawa odczynników na podstawie umów katalogowych dla KUL z podziałem na części

Dostawa odczynników na podstawie umów katalogowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu tynków renowacyjnych w budynku Collegium Iuridicum KUL

Roboty budowlane polegające na wykonaniu tynków renowacyjnych w budynku Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa certyfikowanego szkolenia z prowadzenia coachingu akredytowanego przez ICF w ramach projektu „Cool Careers”

Usługa certyfikowanego szkolenia z prowadzenia coachingu akredytowanego przez ICF w ramach projektu „Cool Careers”.

Czytaj dalej...

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji.

Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji.

 

Czytaj dalej...

Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 14:33