Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Czytaj dalej...

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporów sądowych w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja ..."

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporów sądowych w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznego skanera dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa specjalistycznego skanera dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy serwerowni w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy serwerowni w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczeń w budynku Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonych przy al. Racławickich 14 w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczeń w budynku Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonych przy al. Racławickich 14 w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku hotelowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku hotelowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II od strony elewacji wschodniej

Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II
od strony elewacji wschodniej.

Czytaj dalej...

Usługi opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL mieszczącej się przy ul. Chopina 27 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Usługi opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL mieszczącej się przy ul. Chopina 27 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Czytaj dalej...

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019, godz. 13:19