dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL

Pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych

 

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Akademii Artes Liberales

 

ks. dr Marek Grygiel

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią

  

ks. mgr lic. Krzysztof Szebla

Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji KUL na terenie państw Europy Wschodniej

 

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Miasta Lublin

  

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony danych osobowych

  

dr Sławomir Hypś

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony informacji niejawnych

 

dr Andrzej Szabaciuk

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy międzynarodowej z uniwersytetami katolickimi oraz Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

 

ks. dr Bartłomiej Krzos

Pełnomocnik Rektora KUL ds. rozwoju Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2018, godz. 15:34 - Aleksandra Tokarska