Składanie ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Składanie ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz głównych uslug


Składanie ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie PLBU.04.02.00-06-0433/17-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 wykaz głównych usług


Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 10:06