Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników 5 x FIREPol® Master Mix Ready to Load 12.5 mM MgCl2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników 5 x FIREPol® Master Mix Ready to Load 12.5 mM MgCl2 na potrzeby grantu badawczego: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych (1/6-3-16-51-00).

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolb miarowych trapezoidalnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolb miarowych trapezoidalnych na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę rękawic lateksowych do portu rękawicowego komory aerobowej zakończonych o-ringiem

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę rękawic lateksowych do portu rękawicowego komory aerobowej zakończonych o-ringiem na potrzeby grantu badawczego: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych (1/6-3-16-51-00)

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik 1

załącznik 2

 

 


Ostatnia aktualizacja: 14.02.2019, godz. 14:00