Zapytanie ofertowe na świadczenie usług statystycznych

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług statystycznych w ramach dotacji celowej na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

Formularz oferty [PDF]

 

Wykaz doświadczenia [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

 

Rozstrzygniecie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapytanie_ofertowe_(pdf)

Załącznik_nr_1 opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik_nr_2 wzór_umowy (pdf)

Załącznik_nr_3 klauzula_informacyjna (pdf)

 

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 


Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników

Zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń utlenionej i całkowitej puli glutationu: Reduced/Oxidized Glutathione Assay (BIOXYTECH® GSH/GSSG-412) dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie_ofertowe (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

 

Informacja_o_otwarciu_ofert (pdf)

Rozstrzygnięcie_postępowania (pdf)


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej formy do prasowania pastylek proszkowych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznej formy przeznaczonej do prasowania pastylek proszkowych na potrzeby grantu naukowego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Opis zapytanie_ofertowe (pdf)

Opis_przedmiotu_zamówienia (doc)

Formularz_oferty (doc)

 

Informacja_o_otwarciu_ofert (pdf)

Rozstrzygniecie_postępowania (pdf)

 

 


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (doc)

Formularz oferty (doc)

 

Informacja_o_otwarciu_ofert (pdf)

Rozstrzygniecie_postepowania (pdf)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zarządzania pracownią badań jakościowych i pracownią analiz danych niebadawczych (ekspert ds. badań jakościowych)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania pracownią badań jakościowych i pracownią analiz danych niebadawczych (ekspert ds. badań jakościowych) niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

Formularz oferty [doc]

Wykaz doświadczenia [doc]

 

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Rozstrzygnięcie [pdf]

 

Zamawiający informuje, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca otwarcia ofert - otwarcie ofert odbędzie się w budynku Centrum Transferu Wiedzy, pokój CTW-21.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

Formularz oferty [doc]

Wykaz doświadczenia [doc]

 

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Rozstrzygnięcie [pdf]

 

Zamawiający informuje, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca otwarcia ofert - otwarcie ofert odbędzie się w budynku Centrum Transferu Wiedzy, pokój CTW-21.

 


Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników do znakowania DNA Abott Molecular

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do znakowania DNA Abott Molecular (Green dUTP, Orange dUTP, Red dUTP, Nick translation without control DNA) dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Opis przedmiotu zamówienia [DOC]

Formularz oferty [DOC]

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej.

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2018 roku


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek