Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu podczas wycieczek w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu do zwiedzanych miejsc podczas wycieczek do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Muzeum Wsi Lubelskiej, na Roztocze, do Muzeum w Kozłówce oraz podczas zwiedzania Lublina dla uczestników projektu i opiekunów wycieczki ze strony Zamawiającego w okresie od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Formularz oferty

Oświadczenie

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

Sprostowanie treści zapytania i wydłużenie terminu

 

Termin składania ofert: 6 listopada 2017 r.

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie_postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium), w ramach projektu pt. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 30 października 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego"

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 20 października 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne"

 

Ogłoszenia konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 20 października 2017 r., g. 24:00


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Rekrutacja osób do badań oraz przygotowanie danych do obliczeń"

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usługi "Rekrutacja osób do badań oraz przygotowanie danych do obliczeń"

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe na dostawę miniwieży lub mikrowieży z kolumnami na potrzeby wyposażenia pomieszczenia Common Room w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę miniwieży lub mikrowieży z kolumnami na potrzeby wyposażenia pomieszczenia Common Room w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [PDF]
Formularz ofertowy
Oświadczenie

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Zapytanie ofertowe na dostawę miniwieży lub mikrowieży z kolumnami na potrzeby wyposażenia pomieszczenia Common Room w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę miniwieży lub mikrowieży z kolumnami na potrzeby wyposażenia pomieszczenia Common Room w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

ZAPYTANIE [PDF]
Formularz oferty
Oświadczenie

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Perspektywa temporalna rodziców a doświadczanie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji"

 

Ogłoszenie konkursowe
Termin składania ofert: 15 września 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Perspektywa temporalna rodziców a doświadczanie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji"

 

Ogłoszenie konkursowe
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r., g. 24:00

 

Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na błędną informację o okresie pobierania stypendium.


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek