Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”

 

Ogłoszenie o konkursie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy wraz z rozładunkiem

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę urządzenia do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy wraz z rozładunkiem dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Zapytanie ofertowe na dostawę roztworów do strojenia detektorów mas

Zapraszamy do składania  ofert na dostawę roztworów do strojenia detektorów mas na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik  nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygniecie_postępowania


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii  na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygniecie postępowania


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 3 wzór umowy

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z kolekcji: „Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych”.

 

Nowy termin składania ofert to: 1 października 2018 r. do godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Chopina 27, 20-023 Lublin, pokój 114 (I piętro) w dniu 1 października 2018 r. r. o godz. 13:00.

 

Rozstrzygniecie zapytanie ofertowego


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”.

 

Ogloszenie konkursowe


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”.

 

Ogłoszenie konkursowe


Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznych odczynników do oczyszczania białek z pomocą chromatografii powinowactwa

Zapraszamy do składania ofert na na dostawę specjalistycznych odczynników do oczyszczania białek z pomocą chromatografii powinowactwa dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygniecie postępowania

 

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług statystycznych

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług statystycznych w ramach dotacji celowej na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

 

Formularz oferty [PDF]

 

Wykaz doświadczenia [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

 

Rozstrzygniecie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wraz z montażem przeciwsłonecznych osłon okiennych sterowanych ręcznie i elektrycznie dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapytanie_ofertowe_(pdf)

Załącznik_nr_1 opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik_nr_2 wzór_umowy (pdf)

Załącznik_nr_3 klauzula_informacyjna (pdf)

 

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek