Dostawa akcesoriów specjalistycznych do realizacji grantu w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Dostawa akcesoriów specjalistycznych do realizacji grantu w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. 

Czytaj dalej...

Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II od strony ul. Łopacińskiego

Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II
od strony ul. Łopacińskiego.

Czytaj dalej...

Usługa jednorazowego mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Usługa jednorazowego mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Wykonanie przebudowy rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów w Lublinie.

Wykonanie przebudowy rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa druku techniką cyfrową, oprawy i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku techniką cyfrową, oprawy  i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej remontu dziedzińca wewnętrznego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Usługa opracowania dokumentacji projektowej remontu dziedzińca wewnętrznego przy ul. Niecałej 8 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznych odczynników na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa specjalistycznych odczynników na podstawie umowy katalogowej
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego.

Czytaj dalej...

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego doziemnej instalacji wodociągowej do budynków KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego doziemnej instalacji wodociągowej do budynków KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych