Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont komory ciepłowniczej położonej na posesji KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KUL zlokalizowanym przy ul. Norwida 4 w Lublinie

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont komory ciepłowniczej położonej na posesji KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KUL zlokalizowanym przy ul. Norwida 4 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów pokryć dachowych budynków KUL w Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów pokryć dachowych budynków KUL w Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim z podziałem na części

Czytaj dalej...

Budowa systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Budowa systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa mierników z elektrodami na potrzeby Katedry Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa mierników z elektrodami na potrzeby Katedry Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych