Dostawa paliw płynnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Collegium Norwidianum KUL

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Collegium Norwidianum KUL.

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego.

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego.

Czytaj dalej...

Wykonanie przebudowy rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów w Lublinie

Wykonanie przebudowy rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów w Lublinie.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Czytaj dalej...

Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400 z dnia 22 września 2015 r. wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe, systemy operacyjne oraz licencji cal

Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400 z dnia 22 września 2015 r. wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe, systemy operacyjne oraz licencji cal

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby wyposażenia pomieszczeń Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby wyposażenia pomieszczeń Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL" z podziałem na części.

Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL" z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych