Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla KUL

Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”.

Czytaj dalej...

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych oraz serwera aplikacji Oracle na potrzeby KUL z podziałem na części.

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych oraz serwera aplikacji Oracle na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II .

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II .

Czytaj dalej...

Usługa szkolenia certyfikowanego z baterii testów do badania kompetencji społecznych i poznawczych dla 3 doradców zawodowych zatrudnionych w Biurze Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa szkolenia certyfikowanego z baterii testów do badania kompetencji społecznych i poznawczych dla 3 doradców zawodowych zatrudnionych w Biurze Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa jaj na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa jaj na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa certyfikowanego szkolenia z prowadzenia coachingu ACSTH ICF w ramach projektu „Cool Careers”

Usługa certyfikowanego szkolenia z prowadzenia coachingu ACSTH ICF w ramach projektu „Cool Careers”.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych