Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług cateringowych w dniu 1 czerwca 2017 roku w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 85/2-2015/FAMI

Świadczenie usług cateringowych w dniu 1 czerwca 2017 roku w ramach projektu pn. „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 85/2-2015/FAMI

Czytaj dalej...

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części

Wykonanie robót remontowych w obiektach KUL w Lublinie z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa materiałów elektrycznych i materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawy sukcesywne dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników według katalogu Promega na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa odczynników według katalogu Promega na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Remont instalacji elektrycznej w Domu Akademickim Męskim przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Remont instalacji elektrycznej w Domu Akademickim Męskim przy ul. Konstantynów 1B  w Lublinie.

Czytaj dalej...

Dostawa owoców i warzyw dla Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa owoców i warzyw dla  Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawy sukcesywne dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych