Uchwała

Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
(676/II/11)

 

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Prorektora ds. dydaktyki i wychowania, przyjmuje Regulamin studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

 

 

Regulamin studiów doktoranckich [PDF] - 2012
Zmieniony Uchwałą Senatu KUL z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (685/IV/1) oraz Uchwałą Senatu KUL z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (715/II/14).

 


 

Od 1 października 2013 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów doktoranckich wprowadzony Uchwałą Senatu KUL z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich KUL (727/II/24).

 

 

Uchwała

Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów doktoranckich KUL
(727/II/24)

 

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5) Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Prorektora ds. studenckich, przyjmuje Regulaminu studiów doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Treść Regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

 

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

 

Regulamin studiów doktoranckich [PDF] - 2013

Obowiązuje od 1 października 2013 r. z wyłączeniem osób, które rozpoczęły kształcenie na studiach doktoranckich przed 1 października 2012 r.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 10:24 - Damian Liszka