1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodnicząca
 2. ks. prof. dr hab. Marian Zając
 3. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 4. dr Małgorzata Ganczar
 5. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
 6. dr Monika Adamczyk
 7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 8. dr Anna Szafranek-Nakonieczna
 9. dr Dorota Tokarska
 10. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL
 11. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 12. mgr Marta Wziątek
 13. mgr Anna Hałas
 14. mgr Anna Łukasiewicz
 15. mgr Wojciech Moniuszko
 16. dr Dorota Bis
 17. mgr Anna Tarnowska-Waszak
 18. dr Helena Błazińska
 19. mgr Michał Bednarczyk – przedstawiciel doktorantów
 20. Tomasz Zarębski – przedstawiciel studentów
 21. dr Monika Wilczek – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekcji Jakości Kształcenia Działu Kształcenia tel. (81) 454 56 40, e-mail: ukjk@kul.pl

 

Jakość kształcenia

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 18:47 - Przemysław Filipowicz