1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodnicząca
 2. ks. prof. dr hab. Marian Zając
 3. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 4. dr Małgorzata Ganczar
 5. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
 6. dr hab. Elżbieta Rydz
 7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 8. dr Monika Jach
 9. dr Dorota Tokarska
 10. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL
 11. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 12. mgr Marta Wziątek
 13. mgr Anna Hałas
 14. mgr Anna Łukasiewicz
 15. mgr Wojciech Moniuszko
 16. dr Dorota Bis
 17. mgr Anna Tarnowska-Waszak
 18. dr Helena Błazińska
 19. mgr Michał Bednarczyk – przedstawiciel doktorantów
 20. Tomasz Zarębski – przedstawiciel studentów
 21. dr Monika Wilczek – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekcji Jakości Kształcenia Działu Kształcenia tel. (81) 454 56 40, e-mail: ukjk@kul.pl

 

Jakość kształcenia

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 09:11 - Aleksandra Tokarska