Studia i studenci (stan na 8 października 2021 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 9818, w tym:

 

9 020  studentów:
  8 599 na studiach stacjonarnych
    421 na studiach niestacjonarnych

 

798 doktorantów:
  651 na studiach stacjonarnych
   49 na studiach niestacjonarnych

    98 w Szkole Doktorskiej

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 51


Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 11
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 11

Pracownicy (stan na 1 października 2021 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1076

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 843

Razem: 1919

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021, godz. 11:52 - Anna Hałas