Studia i studenci (stan na 16 października 2019 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 10 513 osób, w tym:

 

9 325  studentów:
  8 877 na studiach stacjonarnych
    438 na studiach niestacjonarnych

 

1 188 doktorantów:
1 030 na studiach stacjonarnych
   125 na studiach niestacjonarnych

     33 w Szkole Doktorskiej

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 51

Liczba kierunków studiów doktoranckich: 12

Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 11
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 11

Pracownicy (stan na 16 października 2019 r.)


Nauczyciele akademiccy: 972

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 917

Razem: 1889

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2020, godz. 17:58 - Małgorzata Panas