Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę pasków do ogniskowania IPG

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę pasków do ogniskowania IPG na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip - końcówek do pipet do przygotowywania próbek do spektrometrii mas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip - końcówek do pipet do przygotowywania próbek do spektrometrii mas na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych kolumn chromatograficznych na potrzeby projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych kolumn chromatograficznych na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej) na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Ogłoszenie o konkursie – stypendium w projekcie badawczym (student/doktorant)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (student/doktorant) w ramach projektu pt. "SKALOWANIE PRZESTRZENNE U DZIECI I DOROSŁYCH: ROLA MODALNOŚCI PERCEPCYJNEJ, DOŚWIADCZENIA WIZUALNEGO I STYLU POZNAWCZEGO”.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”

 

Ogłoszenie o konkursie


Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 10:00