Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym, w ramach projektu pt. „OPRACOWANIE FOTOAKTYWOWALNYCH CZĄSTECZEK O AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ I PRZECIWGRZYBICZEJ, STANOWIĄCYCH KONIUGATY METYDÓW CHINONÓW, LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH I NANOCZĄSTEK ZŁOTA, O POTENCJALE TERAPEUTYCZNYM WOBEC NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO”.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA GPx, Rat ELISA GR, Rat ELISA GST, Rat ELISA GSH, Rat ELISA GCLC, Rat ELISA GSS, Rat ELISA MT1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA GPx, Rat ELISA GR, Rat ELISA GST, Rat ELISA GSH, Rat ELISA GCLC, Rat ELISA GSS, Rat ELISA MT1 na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do analiz biochemicznych z zastosowaniem analizatora biochemicznego BS – 120

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do analiz biochemicznych z zastosowaniem analizatora biochemicznego BS – 120 na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”

 

Ogłoszenie o konkursie


Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 10:00