Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę standardu do spektrometru mas MALDI TOF/TOF

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę standardu do spektrometru mas MALDI TOF/TOF na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania cytotoksyczności komórek odpornościowych NK

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania cytotoksyczności komórek odpornościowych NK na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Konkurs na nabór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

 

 

Regulamin konkursu na nabór partnera

Załącznik nr 1


Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019, godz. 09:00