Ogłoszenie o konkursie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym OPUS 17: „Opracowywanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chitonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”.

 

OGŁOSZENIE


Konkurs na wykonawcę (stypendystę) w ramach projektu badawczego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ogłasza konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym: "Badanie wzorców aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG".

 

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki


Konkurs na wykonawcę (stypendystę) w ramach projektu badawczego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ogłasza konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym OPUS 17: „Opracowywanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chitonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Wyniki


Ogłoszenie o konkursie - stypendium nr 1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o
Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko: student – stypendysta uczestniczący w zadaniach badawczych realizowanych w ramach projektu pt. „Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych”.

 

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki


Ogłoszenie o konkursie – stypendium nr 2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza konkurs na stanowisko: wykonawca w projekcie badawczym – student/doktorant, w ramach projektu OPUS 17: „Opracowywanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chitonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego".

 

Ogłoszenie z klauzulą informacyjną

 

Wyniki konkursu


Ogłoszenie o konkursie – stypendium nr 2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/student - stypendysta, w ramach projektu „Czynniki modyfikujące zachowanie świadków cyberprzemocy. Badania polsko-litewskie”.

 

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

 

Wyniki konkursu


Ogłoszenie o konkursie – stypendium nr 1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta, w ramach projektu „Czynniki modyfikujące zachowanie świadków cyberprzemocy. Badania polsko-litewskie”.

 

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

 

Wyniki konkursu


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza zamiar przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu nawigacji osób (COOL Nawigacja) na terenie i w zespole budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz opracowanie aplikacji zdalnej asysty dla osób z dysfunkcją wzroku (Cyber OKO).

 

Ogłoszenie

 

Załącznik


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (studenta/doktoranta)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (studenta/doktoranta), w ramach projektu „Badanie wzorców aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG”

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Wyniki konkursu


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek