Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko student - stypendysta, w ramach projektu „Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych”

 

Ogłoszenie

Wyniki

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2023, godz. 09:28 - Małgorzata Panas