Pełnomocnik Rektora KUL ds. Klinicznych, Rozwoju Badań i Nauk Medycznych

prof. dr hab. Michał Zembala

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. równego traktowania

dr Edyta Krzysztofik

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. relacji katolicko-żydowskich i badań naukowych w Ziemi Świętej

ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. osób z niepełnosprawnością

mgr Paweł Robak

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. cyfryzacji i informatyki

mgr inż. Jerzy Jurczak

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony informacji niejawnych 

dr Sławomir Hypś

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią 

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów 

dr Andrzej Szabaciuk

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji KUL na terenie państw Europy Wschodniej 

ks. dr Krzysztof Szebla

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Akademii Artes Liberales

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Zespołu Ekspertów KUL 

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi

ks. dr Filip Krauze

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Filii KUL w Stalowej Woli

dr Joanna Dyrda-Muskus

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Brazylią

dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL

 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2024, godz. 14:00 - Małgorzata Panas