Studia i studenci (stan na 12 października 2022 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 8945, w tym:

 

8 423  studentów:
  8 005 na studiach stacjonarnych
     418 na studiach niestacjonarnych

 

522 doktorantów:
  364 na studiach stacjonarnych
    36 na studiach niestacjonarnych

  122 w Szkole Doktorskiej

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 51


Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 17
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 17

Pracownicy (stan na 1 października 2022 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1095

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 830

Razem: 1925

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2023, godz. 21:17 - Małgorzata Panas