Studia i studenci (stan na 12 października 2022 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 8945, w tym:

 

8 423  studentów:
  8 005 na studiach stacjonarnych
     418 na studiach niestacjonarnych

 

522 doktorantów:
  364 na studiach stacjonarnych
    36 na studiach niestacjonarnych

  122 w Szkole Doktorskiej

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 51


Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 17
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 17

Pracownicy (stan na kwiecień 2024 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1161

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 820

Razem: 1981

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2024, godz. 07:55 - Aleksandra Tokarska