Studia i studenci (stan na 9 października 2020 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 10 385 osób, w tym:

 

9 426  studentów:
  9 008 na studiach stacjonarnych
    418 na studiach niestacjonarnych

 

959 doktorantów:
  828 na studiach stacjonarnych
   68 na studiach niestacjonarnych

     63 w Szkole Doktorskiej

 

Liczba kierunków studiów wyższych: 51

Liczba kierunków studiów doktoranckich: 12

Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 11
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 11

Pracownicy (stan na 1 grudnia 2020 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1040

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 919

Razem: 1959

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 15:12 - Anna Hałas