1. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Rektor - Przewodniczący Senatu
 2. dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL - Prorektor
 3. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL - Prorektor
 4. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL - Prorektor
 5. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz - Prorektor
 6. dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL - Prorektor
 7. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 8. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 9. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 10. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 11. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 12. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 13. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
 14. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 15. ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 16. dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
 17. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 18. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 19. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 20. dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
 21. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 22. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 23. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 24. dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
 25. dr hab. Piotr Magier
 26. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL
 27. dr hab. Paweł Marzec
 28. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 29. dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
 30. dr Dorota Tokarska - przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
 31. mgr Krystyna Szawłowska - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 32. Radosław Kręcisz - przedstawiciel studentów
 33. Agnieszka Maziejuk - przedstawiciel studentów
 34. Szymon Opiela - przedstawiciel studentów
 35. Patrycja Rębisz - przedstawiciel studentów
 36. Klaudia Szczepanik - przedstawiciel studentów
 37. Eryk Wasilewski - przedstawiciel studentów
 38. Paweł Zdybel - przedstawiciel studentów
 39. mgr Paweł Marczak - przedstawiciel doktorantów

mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek - sekretarz Senatu 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024, godz. 15:13 - Małgorzata Panas