Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej) na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do systemu do badań EEG

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę  specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do systemu do badań EEG na potrzeby badań naukowych  w  Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 protokół odbioru

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do spektrometrii mas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do spektrometrii mas na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL. 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę testów biochemicznych i komórkowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę testów biochemicznych i komórkowych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania całkowitej, zredukowanej i utlenionej puli glutationu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania całkowitej, zredukowanej i utlenionej puli glutationu na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę cyjanotoksyn

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę cyjanotoksyn na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika Bradforda

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika Bradforda na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek