Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do systemu do ekspozycji bodźców

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do systemu do ekspozycji bodźców na potrzeby badań naukowych w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - protokół odbioru

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę pasków do ogniskowania IPG

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę pasków do ogniskowania IPG na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip - końcówek do pipet do przygotowywania próbek do spektrometrii mas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip - końcówek do pipet do przygotowywania próbek do spektrometrii mas na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych kolumn chromatograficznych na potrzeby projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych kolumn chromatograficznych na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej) na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do systemu do badań EEG

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę  specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do systemu do badań EEG na potrzeby badań naukowych  w  Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 protokół odbioru

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do spektrometrii mas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do spektrometrii mas na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL. 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek