Oferta na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego” w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja o rozstrzygnięciu


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do izolacji DNA na potrzeby grantu naukowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do izolacji DNA na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby grantu naukowego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę igły do ASPEC na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę igły do ASPEC na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Dostawa kolumn chromatograficznych na potrzeby projektów badawczych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumn chromatograficznych na potrzeby projektów badawczych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Dostawa odczynników do elektroforezy na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do elektroforezy na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek do Biacore, Series S SensorChip CM5-3-pack na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek do Biacore, Series S SensorChip CM5-3-pack, nr kat. BR100530 na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: OptimAb™ Anti-5-Methylcytosine (33D3)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: OptimAb™ Anti-5-Methylcytosine (33D3)– Eurogentec cat. BI-MECY-0100, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek