Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę testów biochemicznych i komórkowych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020, godz. 17:09 - Małgorzata Panas