Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę  specjalistycznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do systemu do badań EEG na potrzeby badań naukowych  w  Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4 protokół odbioru

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, godz. 13:53 - Małgorzata Panas