Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do elektroforezy na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych do elektroforezy na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę  probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Wzór umowy

Przedmiar robót


Dostawa przeciwciał i odczynników specjalistycznych do analiz immunochemicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa przeciwciał i odczynników specjalistycznych do analiz immunochemicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr_1

załącznik nr 2

rozstrzygniecie_postępowania

informacja_z_otwarcia_ofert


Dostawa probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr _1

zalącznik_nr_2

 

 

otwarcie ofert

unieważnienie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kuweta kwarcowa fluorymetryczna) na potrzeby badań naukowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych (kuweta kwarcowa fluorymetryczna) na potrzeby badań naukowych w Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek