Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych do badania apoptozy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych do badania apoptozy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i in.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów, monitorów, urządzeń podtrzymujących napięcie, projektorów oraz innych urządzeń komputerowych i multimedialnych będących własnością Uczelni.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wzór umowy

 

Informacja o wyborze oferty

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby realizacji badań naukowych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do chromatografii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do chromatografii na potrzeby realizacji badań naukowych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania genotoksyczności i mutagenności

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania genotoksyczności i mutagenności na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Pracowni Biologii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę podłoży hodowlanych oraz surowicy linii komórkowej HepG2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę podłoży hodowlanych oraz surowicy linii komórkowej HepG2 na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Pracowni Biologii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania kaspaz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostaw zestawów do oznaczania kaspaz na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Pracowni Biologii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania apoptozy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów do oznaczania apoptozy na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Pracowni Biologii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę czepka do zestawu elektrod aktywnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę czepka do zestawu elektrod aktywnych na potrzeby grantu badawczego w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek ECO MicroPlate

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek ECO MicroPlate na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek