Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych do urządzenia MIKROBETA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych do urządzenia MIKROBETA (FILTERMAT A, 8x12, FOR MICROBETA /100PK; SAMPLE BAG 90x120, FOR MICROBETA /100PK) na potrzeby projektu badawczego  realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych CellTiter – Glo(R) Luminescent Cell Viability

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych CellTiter – Glo(R) Luminescent Cell Viability

na potrzeby projektu badawczego  realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Składanie ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczania markerów metodą cytometrii przepływowej na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Składanie ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę wykonania czterech tutoriali na potrzeby realizacji projektu "KUL krok po kroku" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz głównych uslug

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy


Składanie ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie PLBU.04.02.00-06-0433/17-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 wykaz głównych usług

 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz wykonywanych glównych uslug

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę szkiełek do liczenia komórek na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę szkiełek do liczenia komórek na potrzeby grantu badawczego
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę proszku tlenku glinu (alumina powder) do polerowania na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę proszku tlenku glinu (alumina powder) do polerowania na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja  z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt.

 

zapytanie_ofertowe

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygniecie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych.

 

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja_z_otwarcia

Rozstrzygnięcie

 


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek