Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii Molekularnej KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - formularz oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020, godz. 21:33 - Małgorzata Panas