Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników (DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników (DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit) na potrzeby grantów naukowych w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego zestawu odczynników Rat ELISA Kit NQO1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego zestawu odczynników Rat ELISA Kit NQO1 na potrzeby badań realizowanych w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA Kit KEAP1 oraz Rat ELISA Kit Nfr2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA Kit KEAP1 oraz Rat ELISA Kit Nfr2 na potrzeby badań realizowanych w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych do badania apoptozy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych do badania apoptozy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Oferta na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego” w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja o rozstrzygnięciu


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do izolacji DNA na potrzeby grantu naukowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do izolacji DNA na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE STRATA X do przygotowywania próbek na potrzeby grantu naukowego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę igły do ASPEC na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę igły do ASPEC na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek