Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę przeciwciał do cytometrii przepływowej na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Dostawa kolumn chromatograficznych na potrzeby projektów badawczych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumn chromatograficznych na potrzeby projektów badawczych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Dostawa odczynników do elektroforezy na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do elektroforezy na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2 

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek do Biacore, Series S SensorChip CM5-3-pack na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę płytek do Biacore, Series S SensorChip CM5-3-pack, nr kat. BR100530 na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: OptimAb™ Anti-5-Methylcytosine (33D3)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: OptimAb™ Anti-5-Methylcytosine (33D3)– Eurogentec cat. BI-MECY-0100, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE do przygotowywania próbek na potrzeby projektu badawczego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolumienek SPE do przygotowywania próbek na potrzeby projektu badawczego  w  Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Oferta na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów ..."

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów: koszty przewodnika i kompletu wejściówek w okresie  sierpień 2019 r.”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Składanie ofert na dostawę ZipTip, końcówek do pipet do przygotowywania próbek białek, peptydów do LC-MS o pojemności 10 μl, wypełnione złożem chromatograficznym C18, kompatybilne z pipetami eppendorf

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip, końcówek do pipet do przygotowywania próbek białek, peptydów do LC-MS o pojemności 10 μl, wypełnione złożem chromatograficznym C18, kompatybilne z pipetami eppendorf na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę standardu do spektrometru mas MALDI TOF/TOF

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę standardu do spektrometru mas MALDI TOF/TOF na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek