Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Zwierząt i Toksykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników specjalistycznych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Zwierząt i Toksykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

informacja_z_otwarcia_ofert

rozstrzygniecie_postępowania

 

 

 

 

 

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników na potrzeby grantu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do oznaczania żywotności komórek, cytotoksyczności i apoptozy na potrzeby grantu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapytanie_ofertowe

załącznik nr  1

załącznik nr_2

 

informacja_z_otwarcia_ofert

rozstrzygnięcie

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę soli metali do pożywki Knopa na potrzeby grantu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę soli metali do pożywki Knopa na potrzeby grantu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapytanie_ofertowe

_załącznik _1

_załącznik_2

 

informacja_z_otwarcia_ofert

rozstrzygnięcie_postępowania 

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników do badań mikrobiologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników do badań mikrobiologicznych na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu odczynników specjalistycznych na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA Kit HO-1 oraz Rat ELISA Kit UGT-1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych zestawów odczynników Rat ELISA Kit HO-1 oraz Rat ELISA Kit UGT-1 na potrzeby badań realizowanych w Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek