Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę cyjanotoksyn na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020, godz. 14:43 - Małgorzata Panas