Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich przy ośmiu nowożytnych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz doświadczenia – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – wykaz rzeźb – załącznik A

Zdjęcia rzeźb

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2020, godz. 15:28 - Małgorzata Panas