Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliw płynnych do pojazdów dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia i przedłużenie terminu składania ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021, godz. 14:37 - Małgorzata Panas