Prorektor ds. Finansów

 

Prorektor ds. Ogólnych

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

 Prorektor ds. Studenckich

 

Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 Prorektor ds. Kształcenia

 

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia 

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 18:45 - Przemysław Filipowicz