Rektor - Przewodniczący Senatu

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Prorektorzy

 

dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

Wydział Teologii

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Wydział Filozofii

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Nauk Humanistycznych

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Wydział Nauk Społecznych

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

dr hab. Filip Ciepły

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

nieposiadających tytułu naukowego profesora

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Piotr Mamcarz

dr Dorota Tokarska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Irena Mateńko

dr Tomasz Górka

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Piotr Jędruszak

Paulina Pomajda

Paweł Robak

Piotr Trociuk

mgr Tomasz Tokarski

Sekretarz Senatu

mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek

Na zaproszenie Rektora w posiedzeniach Senatu uczestniczą

dr Piotr Bolibok, Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów

mgr Anna Tarnowska-Waszak, Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych

prof. dr hab. Mariola Łaguna, Dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL

dr Lidia Jaskuła, Dyrektor ds. komunikacji (Rzecznik Prasowy)

mgr Elżbieta Wal, Kwestor

mgr Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

dr Andrzej Januszewski, Przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" KUL

mgr Małgorzata Baran-Sanocka, Dyrektor administracyjny

dr Katarzyna Kołakowska, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

 

 

 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 11:45 - Małgorzata Panas