Rektor - Przewodniczący Senatu

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Prorektorzy

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Wydział Teologii

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Wydział Filozofii

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL

Wydział Nauk Humanistycznych

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

Wydział Nauk Społecznych

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

dr hab. Elżbieta Rydz

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

nieposiadających tytułu naukowego profesora

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Monika Adamczyk

dr Piotr Mamcarz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Irena Mateńko

mgr Tomasz Górka

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Damian Biszkont - przedstawiciel studentów

Paweł Dyszewski - przedstawiciel studentów

Paweł Robak - przedstawiciel studentów

Piotr Trociuk - przedstawiciel studentów

Tomasz Zarębski - przedstawiciel studentów

mgr Michał Bednarczyk - przedstawiciel doktorantów

Sekretarz Senatu

mgr Aleksandra Tokarska

Na zaproszenie Rektora w posiedzeniach Senatu uczestniczą

dr Lidia Jaskuła, Dyrektor ds. komunikacji (Rzecznik Prasowy)

mgr Elżbieta Wal, Kwestor

mgr Agnieszka Hunicz, p. o. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

dr Andrzej Januszewski, Przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" KUL

mgr Małgorzata Baran-Sanocka, Dyrektor administracyjny

dr Katarzyna Kołakowska, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, godz. 16:19 - Małgorzata Panas