Pełnomocnik Rektora KUL ds. komunikacji i promocji

Paweł Rozwód

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. prawnych

adw. Tomasz Ośko

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów

dr Krzysztof Bednarz

 

 

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. cyfryzacji i informatyzacji

o. mgr Jakub Lasyk

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. ochrony informacji niejawnych 

dr Sławomir Hypś

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. przeciwdziałania mobbingowi 

dr hab. Paweł Nowik

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią 

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów 

dr Andrzej Szabaciuk

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji KUL na terenie państw Europy Wschodniej 

ks. dr Krzysztof Szebla

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Zespołu Ekspertów KUL 

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Akademii Artes Liberales 

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

 

Pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów z niepełnosprawnością 

ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020, godz. 10:57 - Małgorzata Panas