1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 3. dr hab. Michał Domagała
 4. ks. dr hab. Dariusz Dąbek
 5. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 6. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
 7. prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 8. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 9. dr hab. Filip Ciepły
 10. ks. dr Krzysztof Smykowski
 11. dr Małgorzata Ganczar
 12. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 13. dr Magdalena Chudak
 14. dr Marta Buk-Cegiełka
 15. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 16. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 17. mgr Beata Panasiuk
 18. mgr Anna Hałas
 19. mgr Marzena Pogorzelska
 20. mgr Anna Łukasiewicz
 21. mgr Magdalena Pranagal
 22. mgr Łukasz Raczkowski
 23. dr Dorota Bis
 24. mgr Tomasz Zarębski
 25. Piotr Trociuk
 26. mgr Iwona Wysk

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Anna Łukasiewicz oraz protokolanci – dr Ewa Zając i mgr Marek Toporowski.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2019, godz. 17:05 - Małgorzata Panas