Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu KUL. Dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 14 września 2019 r. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został zatwierdzony. Nowy Statut obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

 

Statut_pdf

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 13:20 - Małgorzata Panas