Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu KUL. Dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 14 września 2019 r. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został zatwierdzony. Nowy Statut obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

 

Statut_pdf

 

Uchwała Senatu KUL z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut KUL oraz przepisów przejściowych  Załącznik 

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 10:35 - Małgorzata Panas