1. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Rektor - Przewodniczący Senatu
 2. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL - Prorektor
 3. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL - Prorektor
 4. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL - Prorektor
 5. ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - Prorektor
 6. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 7. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 8. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 9. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 10. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 11. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 12. dr hab. Filip Ciepły
 13. ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 14. dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
 15. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 16. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 17. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 18. dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
 19. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 20. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 21. ks. dr hab. Jan Szymczyk
 22. dr hab. Piotr Magier
 23. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 24. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 25. dr hab. Maciej Masłyk
 26. dr Dorota Tokarska
 27. mgr Wojciech Moniuszko
 28. Michał Hafych 
 29. Grzegorz Kaczówka
 30. Paweł Robak
 31. Piotr Trociuk
 32. Natalia Skrok
 33. Paweł Zdybel
 34. mgr Tomasz Tokarski

mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek - sekretarz Senatu 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 08:26 - Małgorzata Panas