1. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - przewodniczący
 2. pełnomocnik ds. finansów (vacat) - zastępca przewodniczącego
 3. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 4. dr ha. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 5. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 6. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 7. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 8. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 9. mec. Tomasz Ośko 
 10. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 11. mgr Eliza Tatarczak
 12. mgr Tomasz Tokarski
 13. mgr Magdalena Brzezińska
 14. mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek
 15. dr hab. Adam Zadroga
 16. dr hab. Paweł Nowik
 17. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 18. mgr Tomasz Zarębski
 19. Piotr Trociuk

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz - mgr inż. Tomasz Urawski.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021, godz. 17:44 - Małgorzata Panas