Do kompetencji Pełnomocnika należy:

  1. planowanie rozwiązań systemowych dotyczących poszczególnych aspektów funkcjonowania studentów niepełnosprawnych na KUL,
  2. koordynowanie działań dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup studentów niepełnosprawnych,
  3. koordynowanie pomocy skierowanej do studentów niepełnosprawnych, wynikającej z programów krajowych i międzynarodowych,
  4. reprezentowanie KUL w sprawach dotyczących studentów niepełnosprawnych.
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 13:37 - Anna Hałas