Do kompetencji Pełnomocnika należy:

  1. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe,
  2. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia niezbędnych instrukcji,
  3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem zbiorów danych osobowych do rejestracji,
  4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach Uniwersytetu,
  5. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
  6. bieżące zapoznawanie się z przepisami z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych,
  7. prowadzenie lub organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych dla pracowników,
  8. współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  9. informowanie Rektora o wszelkich nieprawidłowościach oraz o wprowadzaniu lub modyfikacji środków bezpieczeństwa.
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 13:50 - Anna Hałas