1. prof. dr hab. Teresa Paszkowska
 2. ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
 3. (vacat) przedstawiciel Wydziału Teologii
 4. prof. dr hab. Jerzy Migdał
 5. dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
 6. dr Joanna Dzierżanowska
 7. (vacat) przedstawiciel Wydziału Filozofii
 8. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 9. dr hab. Paweł Gondek
 10. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
 11. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
 12. dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
 13. prof. dr hab. Stanisława Steuden
 14. dr hab. Krzysztof Motyka
 15. dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
 16. prof. dr hab. Pavel Urbanovich
 17. dr hab. Konrad Kubiński
 18. dr Robert Mroczka
 19. dr inz. Ewa Mackoś-Iwaszko
 20. dr Marcin Płonkowski
 21. prof. dr hab. Fiodor Pantsialayenka
 22. dr Rafał Kuzioła
 23. dr Sylwia Terpiłowska
 24. mgr Tomasz Tokarski
 25. mgr Tomasz Zarębski
 26. Piotr Trociuk
 27. Paweł Robak

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2020, godz. 11:02 - Katarzyna Misiewicz-Osemek