1. ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
 2. vacat - WT
 3. dr hab. Monika Komsta
 4. dr hab. Katarzyna Stępień
 5. dr Izabela Leraczyk
 6. dr Paweł Bucoń
 7. dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. dr hab. Mariusz Koper
 9. dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
 10. dr hab. Wiesław Partyka
 11. dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
 12. dr Kinga Kulczycka
 13. mgr Tomasz Tokarski
 14. mgr Agata Tymicka
 15. mgr Tomasz Zarębski
 16. Jakub Czarko
 17. Piotr Jędruszak
 18. Grzegorz Kaczówka
 19. Paweł Robak
 20. Weronika Rzęśnicka
 21. Hubert Skrobański
 22. Alicja Wasilewicz
 23. Sebastian Wnuk
 24. Maria Zdanowicz
 25. Paweł Zdybel

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021, godz. 12:16 - Małgorzata Panas