1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 3. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 4. ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
 5. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 6. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 7. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 8. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 9. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 10. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 11. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 12. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 13. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 14. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 15. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 16. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 17. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 18. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 19. dr hab. Wacław Bąk
 20. dr hab. Piotr Magier
 21. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 22. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 23. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 24. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
 25. dr hab. Alina Rynio - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 26. mgr Katarzyna Zając
 27. Paweł Robak
 28. mgr Tomasz Tokarski
 29. mgr Damian Liszka

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – Wanda Rumińska.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021, godz. 22:02 - Małgorzata Panas