Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej na KUL

 

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 240 z późn. zm.) i § 29 ust. 2 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Procedury kontroli zarządczej na KUL, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2011 r.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

 

Procedury kontroli zarządczej na KUL [PDF]

Akty prawne stanowiące podstawę kontroli zarządczej [PDF]

Arkusz weryfikacji mechnizmów kontroli [PDF]

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 21:14 - Damian Liszka