Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

w Dziale Organizacyjno-Prawnym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,

 • preferowane ukończenie jednej z aplikacji prawniczych,

 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym,

 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • bardzo dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • dokładność i sumienność,

 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

 • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 • kwestionariusza personalnego kandydata,

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

 

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) do dnia 21 listopada 2013 r.

konkurs na stanowisko administracyjne w Dziale Organizacyjno - Prawnym

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 14:36 - Andrzej Zykubek