Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Administracji Obiektami

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,
 • minimum 6 – letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce o podobnej specyfice działania,
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość zasad gospodarowania mieniem i procedur administracyjnych,
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność zarządzania personelem i organizacji pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • odporność na stres,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, z zakresu wyceny nieruchomości lub posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

 

 

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) do dnia 5 grudnia 2013 r.

 

 

Lublin, 21 listopada 2013 r.

 

 

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 11:49 - Agnieszka Hunicz