Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. troska o wizerunek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

  2. popularyzowanie inicjatyw skierowanych do młodzieży oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych przez Uniwersytet na terenie państw Europy Wschodniej;

  3. analiza możliwości w zakresie współpracy Uniwersytetu ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi, które mają siedzibę na terenie państw Europy Wschodniej;

  4. przygotowanie informacji i raportów dla Rektora KUL z zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2013, godz. 13:37 - Anna Hałas